Margeritha korte inhoud

Terwijl Fidel Castro zich met een guerrillaleger opmaakt om een einde te maken aan de dictatuur, wordt de Hollandse scheepskok Jan Bakker verliefd op de knappe Cubaanse Maria. Hun dochtertje Margeritha is een peuter als de revolutie een einde maakt aan de relatie. Niemand kan Cuba nog in of uit. Jan wordt afgesneden van zijn grote liefde en zijn kind.

Maria pakt haar leven weer op. Ze weet zich te handhaven en wordt, als echtgenote van een gerespecteerde revolutionair, een vrouw met privileges in het verarmde Cuba.

Jan blijft alleen. Hij kan de gedachten aan Maria en Margeritha niet loslaten. Bijna een halve eeuw later gaat hij naar hen op zoek in gezelschap van zijn nicht Esther.

In Cuba lijkt het erop dat Jan eindelijk het geluk vindt waarop hij heel zijn leven heeft gewacht. Maar dan keert het tij weer. De gevolgen van een natuurramp worden hem bijna noodlottig en hij moet zijn zoektocht staken. Esther legt zich daar niet bij neer.

Tags: 

4 Comments

Margeritha

Ik heb dit "vervolg"op Binten en eigenheimers met zeer veel genoegen gelezen. Veel was mij niet bekend over Cuba en alle informatie in dit boek boeide mij. Ook vond ik het sterker geschreven dan Ria's eerste boek, van het begin af aan had het verhaal mij meer te pakken. En ik vond het ook kevensecht; wat mij vooral bij het slot aansprak was, dat het niet eindïgde in een " roze wolk", maar met een realistische oplossing voor de beide hoofdpersonen. En na het lezen van boek 1 was er bij mij een waas van geheimzinnigheid overgebleven rondom ome Jan, die na het lezen van het 2e boek naar mijn volle tevredenheid is opgehelderd.  Wie boek 1 heeft gelezen, kan volgens mij boek 2 niet missen. Maar ook als zelfstandig boek zou het mij geboeid hebben, vanwege het feit, dat het grotendeels speelt in het mysterieuze Cuba.

Verrassende wendingen

Heb net Margeritha uit. Wat een goed boek!De personen in het boek leven echt, mede door de historische achtergrond die hun lot bepaalt. Af en toe moet je echt even bijkomen van wat er in hun leven gebeurt maar stoppen met lezen lukt gewoon niet.

Margeritha

Wat een geweldig tweede boek na Binten en Eigenheimers. Ik heb het weer in één adem uitgelezen.Ik heb er ook veel over de geschiedenis van Cuba door geleerd. Ria heeft dit goed beschreven. Je waande je echt daar in dat land af en toe. Ik heb dan ook een grote wens om er eens een kijkje te gaan nemen. En zeker het einde laat nog wat open. Gaan we ook nog kunnen lezen hoe het de familie verder vergaat?

Hoe vergaat het de familie verder?

Dank je voor je reactie Hennie. Ja hoor, de nazaten van de familie Vrijman leven verder in mijn hoofd en je gaat er nog meer over horen. Ik kan alvast vertellen dat in de roman die nu op stapel staat, de hoodfdrol vervuld gaat worden door Els, die een zeer roerig leven blijkt te hebben. Els is de dochter van Peter Vrijman (Binten en eigenheimers) en de zorgzame nicht van Jan Bakker (Margeritha).